facebook

ATTEIKUMA POLITIKA


TIESĪBAS ATKĀPTIES NO PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS

TERMINI
* Pakalpojuma sniedzējs / Elizings – Elizings.lv (ELIZINGS.LV SIA), uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40103874151, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV40103874151;
* Pakalpojuma saņēmējs / Klients – fiziska persona, kura iegādājas pakalpojumu vietnē elizings.lv, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un plāno saņemt pakalpojumu no SIA ELIZINGS.LV personiskajām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām un mērķiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību;
* Portāls – elizings.lv interneta vietne;
* Noteikumi – šie attālināta pakalpojuma noteikumi, kas nosaka Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma saņēmēja pienākumus un tiesības;
* Pieteikums – elektroniskā anketa ko aizpilda klients elizings.lv interneta vietnē.


1. Klientam ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslu, atkāpties no elektroniski aizpildītas Pieteikuma formas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas datuma, izņemot Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā, minētos gadījumus. Klienta ziņojumā ir jābūt skaidri norādītam, ka Klients atkāpjas no iesniegta Pieteikuma. Pakalpojuma sniedzēja birojos vai nosūtot tā kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Pieteikuma uz e-pastu info@elizings.lv.
2. Pieteikuma atcelšana notiek ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas Pakalpojuma sniedzējam par atkāpšanos. Klients ir atbildīgs par atbilstoša pakalpojuma informācijas izplatīšanu un satura konfidencialitāti.
3. Ja Klients kāda iemesla dēļ atsakās no pakalpojuma saņemšanas, iemaksātā summa 1 centu apmērā (0,01 EUR) netiek atgriezta Klientam.
4. Pakalpojuma atteikšanas gadījumos Pakalpojuma sniedzējs nekompensē papildu izdevumus, kādi Klientam var būt radušies, izvēloties atteikties no Pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma.
5. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu 90 dienu Pakalpojuma atteikšanas termiņu. Klients sazinās ar Pakalpojuma sniedzēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 24 800 200 vai rakstot uz e-pasta adresi info@elizings.lv